"Η ζωή είναι ένα λουλούδι, του οποίου το μέλι είναι η αγάπη" Victor Hugo

ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

  • ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Α1-Α2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ*
  • ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΑΙΟ -  Β1-Β2 ( DELF) ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ
  • ΕΠΙΠΕΔΟ  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ -  C1-C2  (DALF) ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ

Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους από το ΑΣΕΠ φορείς:

  • ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ B2 DELF : Diplôme d’ études en langue française.
  • ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ C2 DALF: Diplôme approfondi de langue française.  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ - ΟΜΑΔΙΚΑ

ΜΑΘΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΙΛΩΝΤΑΣ!

*Η διάρκεια εκμάθησης της γλώσσας και ο χρόνος προετοιμασίας για τις εξετάσεις εξαρτώνται από:

1. Το επίπεδο γνώσεων του υποψήφιου ενδιαφερομένου το οποίο μπορεί να διαγνωσθεί κατόπιν συμμετοχής του σε test κατάταξης  

2.  Την επιλογή ατομικού ή ομαδικού μαθήματος και

3. Το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΠΕΙ:

Με τη μέθοδο Synchrono Fastschool σε σύντομο χρονικό διάστημα ο φοιτητής αποκτά επάρκεια γνώσεων για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις παρακολούθησης του μαθήματος των Γαλλικών και για να λάβει μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης της γλώσσας.